Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans

 • EVCİ ERALP ÖZGE, (2015). İnternet reklamcılığından elde edilen gelirin vergilendirilmesi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • ÇELİK ÜMÜT, (2015). Gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
 • DOĞAN ORKUN, (2012). Vergi Yargısında dava açma süreci, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • BOZKURT MEHMET, (2011). Vergi yargısında yürütmenin durdurulması kararı ve sonuçları, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • BORA ÖRNEK AYŞEGÜL, (2011). Vergi uyuşmazlıklarının yargısal aşamada çözümünde görev ve yetki, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • YÜKSEL DURMAZ ZEYNEP, (2010). Vergi Hukukunda ispat ve delil, Gazi Üniversitesi/Sosyal

Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı

 • BALIKÇIOĞLU İREM, (2010). Türk KOBİ’lerine verilen devlet yardımları ve AB KOBİ yardım mekanizmasının karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • ŞEN İBRAHİM, (2010). Türev ürünlerden swap, forward, futures, opsiyon işlemleri ve Türkiye’de vergilendirilmelerinin analizi ve değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • TOPRAK HAYRİ, (2010). Mali yardım aracı (IPA) ve Türkiye – Avrupa Birliği mali yardım ilişkileri, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • ASLAN SEMİH, (2010). Vergilendirme yetkisi ve verginin yasallığı ilkesi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • AKDAŞ HÜSEYİN, (2010). Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve sözleşme taraflarının vergi yükümlülükleri, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • KÖSTÜ OZAN MUZAFFER, (2010). Vergi Hukukunda fatura ve hileli işlemler, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • BUYURAN YASEMİN, (2008). Vergi yargılamasında kanun yolları, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • ALKAN GÖRKEM NESLİHAN, (2008). Türk vergi yargı sisteminde delil, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • TONGUÇ SAKA ATUFE, (2007). Türkiye’de savunma harcamalarının analizi ve değerlendirilmesi., Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • SÖZERİ YÜKSEL, (2007). Türk vergi sisteminde enflasyon düzeltmesi uygulaması ve değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • KAYA BETÜL KALAY, (2004). Avrupa Para Birliği ve Türkiye’nin borç yönetimi politikası üzerine etkileri, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • YILMAZ MEHMET CAN, (2003). Siyasi istikrarın kamu harcamalarına etkisi ve analizi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • ÇAŞKURLU EREN, (2002). Görev zararı kavramı ve Türkiye’de 1980 sonrası görev zararı doğurucu faaliyetlerin incelenmesi ve analizi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye

Anabilim Dalı

Doktora

 • YILMAZ ELİF, (2014). Hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olarak vergi hukukunda geriye yürümezlik ilkesi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • İNAN MAHMUT, (2007). Türkiye’de 1980 sonrası uygulanan tasarruf politikaları ve tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesinde vergi sisteminin etkisi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • ÇAŞKURLU EREN, (2007). İç ve dış borçlanmada risk analizine dayalı borç yönetimi ve Türkiye açısından değerlendirilmesi (1980 ve sonrası), Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • ÜNSAL HİLMİ, (2006). Kamu açıkları ile ödemeler bilançosu açıkları arasındaki etkileşim: 1980 sonrası Türkiye örneği, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • ENGİN İSMAİL, (2004). Vergi rekabetinin Avrupa Birliği Türkiye açısından etkilerinin analizi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • BALSEVEN HALE, (2003). Sermayenin vergilendirilmesinin sermaye akımları üzerindeki etkisi, Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı
 • ÜSTÜN SÜLEYMAN ÜSTÜN, (2006) ,Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi,Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.