Türkiye’nin borç yapısı 2021 (Kamu-Özel sektör Toplamı)

Turkey