Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Fiyatlama Politikaları

Bu çalışma tarım sektöründe en çok tartışılan ve çözüm beklenen konulardan biri olan tarımsal desteklemeler ve özellikle tarımsal fiyat desteklerinin teorik yapısını ortaya koyduktan sonra Türkiye ve Avrupa Birliği uygulamalarını ele almakta ve karşılaştırmalar yapmak yoluyla çözüm önerileri getirmektedr.

Konu Başlıkları

               Tarımsal Fiyatlama Politikalarına İlişkin Genel Açıklamalar

               Avrupa Birliği’nde Uygulanan Tarımsal Fiyatlama Politikaları

               Türkiye’de Tarımın Temel Yapısı ve Tarımsal Fiyatlama Politikaları

               Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Tarımsal Fiyatlama Politikalarının Karşılaştırılması, Uyumlaştırılması ve Öneriler