Mahkeme Kararları

Vergi ziyar cezalı katma değer vergisinin iptali istemiyle açılan davanın derin ve süregelen içtihat farklılığından kaynaklı olarak reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin karar

Anayasa Mahkemesi kararı “Ne bis in idem”- Tek bir fiil ile işlenen vergi Suçuna Birden Fazla Ceza Kesilmemesi kuralı

AÇIK BİR VERGİ HATASI VARSA UZLAŞILAN VERGİ VE CEZALARA KARŞI DAVA AÇILABİLİR

Mücbir Sebep Nedeniyle Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilememesine İlişkin Kararlar

Limited Şirket Ortağının Sorumluluğuna İlişkin Kararlar

ÖDEME EMRININ IPTALI ISTEMI – GECIKME ZAMMININ TAHSILI AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRI – ZAMANASIMINI KESECEK BIR ÖDEMENIN SÖZ KONUSU OLMADIGI – ASIL ALACAGIN ZAMANASIMINA UGRADIGI GEREKÇESIYLE VERILEN IPTAL KARARININ ISABETLI OLUSU

IDARI ISLEMIN IPTALI ISTEMI – DAVACININ KAMU ALACAGININ ILGILI OLDUGU DÖNEME ILISKIN VERGI ÖDEVLERININ YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA YETKI VE SORUMLULUGU DEVAM ETTIGI – DAVACININ KANUNI TEMSILCILIGININ SONA ERDIGI HUSUSUNUN HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIGI

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR