IDARI ISLEMIN IPTALI ISTEMI – DAVACININ KAMU ALACAGININ ILGILI OLDUGU DÖNEME ILISKIN VERGI ÖDEVLERININ YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA YETKI VE SORUMLULUGU DEVAM ETTIGI – DAVACININ KANUNI TEMSILCILIGININ SONA ERDIGI HUSUSUNUN HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIGI

Ths-Zmnş-E.2010-4340-K.2012-3047