Hakkımda

 Özgeçmiş

1960 yılında Sivas’da doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Konya’da tamamladım. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü’nden mezun oldum. Aynı yıl Gazi Üniversitesinde başlamış olduğum yüksek lisans çalışmamı 1986 yılında “Türk Vergi Hukukunda Mahremiyet ve Yasaklar” konulu tez çalışmasıyla tamamladım. 1986 yılında Maliye Bölümünde Arş.Gör. olarak göreve başladım.

1986 yılında başlamış olduğum doktora eğitimimi 1990 yılında “Türk Vergi Hukuku’nda Sorumluluk Müessesesi” konulu tez çalışmam ile Gazi Üniversitesinde tamamladım.

DereceAlanÜniversiteYıl
LisansMaliye BölümüGazi Üniversitesi1984
    
Yüksek LisansMaliye Ana Bilim DalıGazi Üniversitesi1986
    
DoktoraMaliye Ana Bilim DalıGazi Üniversitesi1990
    

Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü) 1986-1991

Yardımcı Doçent Gazi Üniversitesi/Maliye Meslek Yüksekokulu/İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/Maliye Pr.) 1991-1997

Doçent Gazi Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü) 1998-2004

Profesör Gazi Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/Maliye Hukuk Anabilim Dalı) 2004

Profesör İstanbul Aydın Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Dalı) 2012-2013

Profesör İstanbul Gelişim Üniversitesi/İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Ekonomi Ve Finans Bölümü) 2013-2016

Profesör İstanbul Aydın Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Dalı) 2017-2020

  İdari Görevler

Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı – İstnbul Aydın Üniversitesi, 2017 – 2019.

İAÜ. Strateji ve Kalite Kurulu Koordinatörü 2017-2019.

 İAÜ. Turquality Koordinatörü 2018-2019.

 İAÜ.Eğitim Komisyonu Üyesi 2017-2019.

İAÜ. Akademik Mevzuat Düzenleme Koordinatörü 2017-2019.

İAÜ. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 2017-2019.

İAÜ.Üniversite Senotosu Üyesi 2017-2019.

Rektör Yardımcısı – İstanbul Gelişim Üniversitesi/İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2013-2015.

Dekan –  İstanbul Gelişim Üniversitesi/İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2013-2015.

Enstitü Müdürü- İstanbul Aydın Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012-2014.

Enstitü Müdürü- Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü2008-2012.

Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi –  İstanbul Gelişim Üniversitesi 2013-2015.

Engelli Öğrenci Birimi –  İstanbul Gelişim Üniversitesi 2013-2015.

Etik Kurul Başkanı – İstanbul Gelişim Üniversitesi 2013-2015.

Anabilim Dalı Başkanı – İstanbul Aydın Üniversitesi Kamu Hukuku 2013-2015.

Maliye Bölüm BaşkanıGazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 2004-2007

Enstitü Müdür Yardımcısı – Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002-2005

Bölüm Bşk.- Gazi Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü1998-2000

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı – Gazi Üniversitesi/Maliye Meslek Yüksekokulu 1994-1997.

   Tezler

Yüksek lisans Tezi

Türk Vergi Hukuku’nda Vergi Mahremiyeti Ve Yasaklar” (1986) Tez   Danışmanı: DOÇ.DR. SADIK KIRBAŞ

Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/Maliye ABD.

Doktora Tezi

Türk Vergi Hukuku’nda sorumluluk” (1990) Tez Danışmanı:PROF.DR. Z. SACİT    ÖNEN,

Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/Maliye ABD