Global Kamu Malları ve Finansmanı

Kitap Hakkında

Kitabın Künyesi

Maliye literatüründe son beş yıldır tartışılan en önemli konulardan birisi global kamu malı kavramıdır. Kavram bilimsel olarak 1999 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgülü tarafından hazırlanan bir rapor ile tartışmaya açılmıştır. Bu tarihten itibaren bilim adamları kavramın geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmakladırlar. Global kamu malı olarak ifade edilen faydalar günümüzde de üretilmekle beraber henüz başlangıç safhasındadır. Global sorunların giderek artması nedeniyle, gelecek dönemlerde bugün olduğundan çok daha fazla sayıda global kamu malına ihtiyaç duyulacaktır.

Global kamu malları kavramının araştırma konuşu olarak belirlenmesindeki temel neden kavramın ülkemizde de tartışmaya açılmasını ve bu konuda diğer ülkelerde yapılan çalışmaların aktarılmasını sağlamaktır

Konu Başlıkları

               Global Kamu Mallarıyla İlgili Genel Açıklamalar

               Global Kamu Mallarının Finansman Yöntemleri ve Araçları

               Global Kamu Mallarına İlişkin Sorunlar, Yeni Yaklaşımlar İle Kyoto ve Montreal Protokolleri