Gelir Vergisinin Üniter Yapısı

Türk vergi sisteminde, gelir üzerinden alınan vergiler grubunda yer alan ve toplam vergi gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan vergi, gelir vergisîdir.

Kitap üç bölümden oluşmuştur. Gelir vergisi sistemleri hakkında genel açıklamalar ve üniter gelir vergisi sisteminin bilimsel olarak hangi özelliklere sahip olması gerektiği birinci bölümde, Türk Gelir Vergisi Sisteminin üniter özellikler ve yapısı ikinci bölümde, gelir vergisinin üniter yapısını belirlemeye yönelik olarak sistemde yer alan müesseselerrin eksikleri ve etkinlikleri belirlenmeye çalışılmış, üniter yapının güçlendirilmesi, vergi adaleti ve eşitliği ilkelerine uygun bir vergilemeninn yapılabilmesi için gerekli olan düzenlemelere ilişkin önerilere üçüncü bölümde yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

               Gelir Vergisi Uygulama Şekilleriyle İlgili Genel Açıklamalar

               Türk Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi ve Üniter Yapısının İncelenmesi

               Türk Gelir Vergisi Sisteminin Üniter Yapısının Değerlendirlmesi ve Öneriler