Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

OrtaçFevzi Rifat (2015). Internet And Advertısement Taxatıon. 1st International New Media Conference, 1(1), 45-58. (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:1683850)

OrtaçFevzi Rifat (2012). Çifte Vergilemenin Uluslar Arası Ticarete Etkisi. Arab-Turkish Relations İn The Arab Spring (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:547308)

OrtaçFevzi Rifat (2011). Türkiye-Ürdün Ekonomik İlişkileri. II. Uluslar Arası Türk-Arap İlişkilerinin Dünü Bugünü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:547421)

Ortaç Fevzi Rifat (2010). Global Mali Kriz. Global Mali Kriz (Davetli Konuşmacı)(Yayın No:667702)

Ortaç Fevzi Rifat (2006). Osmanlı Dönemi Vergi Sistemi. 17. Cıepo Uluslar Arası Osmanlı Ve Osmanlı Öncesi Çalışmaları Komitesi(Internnational Commıttee Of Pre-Ottoman And Ottoman Studies) Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:547675)

Ortaç Fevzi Rifat, Ünsal Hilmi, Çaşkurlu Eren (2004). Ab Ve Türkiye’de Tarımsal Fiyatlama Politikaları. Müzakere Sürecinde Avrupa Birliği Ve Türkiye (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:548010)

OrtaçFevzi Rifat (2004). Global Public Goods And Finance. Internnational Congress Of Asian And North African Studies (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:547553)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Faiz Dışı Fazla Kavramı ve 2008 Yılı Bütçesinin Değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F, 14, (Yayın No:667973)

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Elektronik Ortamda Yayınlanan Türkülerde Telif Haklarının Vergilendirilmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas İl Kültür Müdürlüğü, (Yayın No:667465)

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Kamu Maliyesindeki Son Gelişmeler. Ekonomik Barometre Konulu Panel, (Yayın No:668227)

ORTAÇ FEVZİ RİFAT (2010). Gelir Vergisinde Kazanç Tespiti ve Beyanı, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları. Gelir Vergisinde Kazanç Tespiti ve Beyanı, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, (Yayın No:667866)

ORTAÇ FEVZİ RİFAT (2005). Global Kamu Malları ve Finansmanı, 21.yy’da Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, (Yayın No:668164)